Eğitim Portalı Yönetim Sistemi

ideaLPMS


İdea Learning Portal Management System

İdeaLPMS, Microsoft .Net altyapısı ve güvenliği, güçlü veritabanı entegrasyonu, XML’in hızı ve İdea’nın içerik üretici olmasından kaynaklanan bilgi birikimiyle, sadece Türkiye’de değil dünya da da yenilikçi ve iddialı bir üründür.

Eğitim sırasında tek tıklamayla not alma, konuyu işaretleme, istenilen konuya ulaşma, ders notunu açma, eğitmene ya da sınıfa soru sorma, foruma bilgi gönderme, derse ek bilgi girme, sistem içinde mesajlaşma ve eğitimin ayarlarını değiştirebilme özelliklerine ulaşılabilir. Eğitim içinde katıldığınız tüm konu ve sahnelerin süresini ve tamamlanma bilgisini arşivleyerek, size durumunuzu dilediğiniz anda bildirir. Eğitim sırasında, öğrencinin tüm davranışları (input’ları) veritabanına kaydedilmekte, böylece öğrencinin ve eğitimin genel davranışları raporlanabilmektedir.

Genel Bakış

İdeaLPMS, teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra benzer eğitim yönetim sistemlerine nazaran daha fazla interaktivite, daha kolay yönetim ve daha fazla iletişim yeteneklerine sahiptir. 2004 yılında, e-learning karşılaştırmaları yapan bağımsız kuruluş olan www.brandon-Hall.com’da yapılan analiz ve testlerde 217 LMS arasında benzersiz özelliklere sahip LMS olduğu belgelenmiştir.

Portal Yapı

İdeaLPMS, öncelikle modüler yapısı sayesinde Portal Management System (Portal Yönetim Sistemi) ile birleşerek sadece LMS özellikleriyle değil, eğitimi destekleyici forumlar, duyuru ve aktivite sayfaları, kullanıcının isteğine göre yapılandırılabilir destek sayfaları ile ön plana çıkmaktadır.

Sıfır Bütçeyle Internal Marketing

Portal yapısı olmayan diğer LMS’ler “tanıtım-tutundurma çalışmaları çerçevesinde” ayrı bir portal önerirlerken, hazırlanacak olan ayrı bir portal ile LMS’in bir ilişkisi bulunmamaktadır. İdeaLPMS, e-learning projelerinde zamanla önemi gittikçe artan, tutundurma/internal marketing konusunda sıfır bütçeli bir imkân vermektedir. İdeaLMS’in portal yapısı ile e-learningle ilgili diğer kurumların yaptığı afiş, broşür vb basılı dokümanlara ihtiyaç kalmamaktadır.

Gerçek e-Kampüs

LMS yetenekleri eğitimde yeni bir dönemi başlatsa da, öğrenciye sadece dersi ve sınıfı sunmaktadır. Oysa öğrencinin gerçek hayatta eğitim sisteminin yanı sıra, kafelere, spor alanlarına, yüzme havuzuna, öğrenci derneklerine ve benzeri etkinlik ortamlarına ihtiyaçları vardır. Bu fikirden yola çıkılarak geliştirilen ideaLPMS, eğitim sistemi bilgilerinin yanı sıra tüm tartışma ve etkinlik bilgilerini de barındırabilen özgün bir yapı haline gelmiştir. Böylece kurumlar gerçek bir e-kampus yaratabilme ve yönetebilme yeteneğine sahip olmaktadırlar.

Sanal Topluluk

Portal yapının sağladığı imkânlarla hazırlanan “e-Campus” renkli, canlı dolayısıyla personel için ilgi merkezi haline gelmektedir. Eğitimlerin etkinliğini arttıran bu yapıda personel aynı eğitim konusunda –izin verildiği kadarıyla- diğer arkadaşlarının neler yaptığını izleyebilmekte ve kendi durumunu diğer çalışanlarla karşılaştırabilmektedir. Başarı hikâyeleri, oyunlar, duyurular, yarışmalar, ayın elemanı, ayın eğitimi, eğitim ipuçları ve benzerleri, eğitimlere ilgi ve yakınlık duyulmasını sağlamakta ve motivasyonu arttırmaktadır. Portal yapı sayesinde personel iç haberleşmesini bu yapı üzerinden sürdürebilmektedir. Böylelikle “öğrenme” ortak paydası altında bir topluluk oluşturulabilmektedir.