Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

ideaMES


İdea Measuring and Evaluation System

İDEA Measuring and Evaluation System, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ziraat Bankası gibi on binlerce çalışanı bulunan kurumlar tarafından kullanılmış ve yazılım kalitesini kanıtlamıştır.

Kullanıcı Dostu
Yönetici tarafında kolay yönetilebilir olması, soru bankaları ve kategoriler oluşturmaktaki basitliği başlıca tercih sebeplerindendir. Diğer yandan kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde katılımcılar için de sınavın önüne geçmeyecek kadar anlaşılır ve rahat bir uygulamadır.

Gelişmiş raporlama araçları, madde analizine olanak veren yapısı nedeniyle hem ölçme hem de değerlendirme metodolojisine yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Veri Aktarım Garantisi

Online sınavlarda İnternet bağlantısı koptuğunda bile sınavın devam etmesini, bağlantı yeniden kurulduğu anda ise verileri senkronize etmeyi sağlayan özel arabirimler İdeaMES’i, rakipsiz kılmaktadır.

Soru Oluşturma

Sınavda, animasyon veya üzerinde interaktif davranışlar bulunan uygulama içeren sorular sorulabilmektedir.

Soru metni bir editör ile girilebilmekte, yazıtipi, kalın yazı, italik yazı, renk, boyut gibi biçimsel öğeler editör aracılığıyla sağlanabilmekte, resim, animasyon ve uygulama ekleyebilmek için düğmeler bulunmaktadır.

Sınav ve Soru Bankası

Sınav yaratılırken, sınavın geçme notu, varsa hangi eğitimin sınavı olduğu, hiyerarşik olarak sınav/eğitim ağacındaki yeri, maksimum giriş limiti, soru seviye puanları, açılış ve kapanış tarihleri, sonuç raporunun gösterilme süresi ve soruların ve cevaplarının sınav sırasında karıştırılarak gösterilip gösterilmeyeceği belirlenebilmektedir.

Sınavı alan her katılımcı sonsuz sayıda soru ve seçenek dizilimiyle karşılaşmaktadır. Böylelikle farklı lokasyonlarda tek tek sınava giren katılımcıların “yardımlaşması” imkânsız hale gelmektedir.

Raporlar

Sınav sonuçları yöneticinin isteğine göre sınavdan hemen sonra ya da belir bir süre zarfında katılımcılara gösterilebilmekte böylelikle katılımcılar doğru, yanlış, boş cevap sayılarını ve puanlarını görebildikleri gibi sınavın amacına bağlı olarak kariyer hedeflerinin neresinde olduklarını da izleyebilmektedirler.

Madde analizi yapmaya olanak sağlayan karşılaştırmalı sonuçlar sayesinde sadece katılımcıların başarı durumlarını değil, soru ve seçeneklerin yanıtlanma durumuna göre katılımcıların davranış paternlerinin de değerlendirilmesi olanaklı hale getirilmiştir.